Outbreak of diphtheria in Republic of Georgia.

Sasse A Malfait P Padrón T Erikashvili M Freixa E Moren A
Lancet (London, England) 1994 May 28; 343(8909); 1358-9. doi: . Epub 1994 06 16